Čitajte deci

Zašto je važno čitati deci? Čitajte deci jer im pomažete da prošire svoj rečnik i razviju maštu; Ukoliko im čitate svakog dana ili svako veče, to će prerasti u naviku koju će kasnije i sami usvojiti; Čitanje pomaže da se deca opuste ukoliko su zbog nečega napeta ili nervozna; Čitajte deci jer oni tako razvijaju …