Mama defektolog

Surdolog- ko je to?

Ukoliko ste pogledali stranicu o meni , otkrili ste da sam po zanimanju defektolog- surdolog. Mnogima to nije jasno. Šta to zapravo znači? Čime se bavi surdolog?

Nedavno sam sa svojom instagram poznanicom pričala na temu zanimanja. Ona na svom blogu predstavlja zanimljiva i neobična zanimanja žena, kroz intervjue, pitanja i odgovore. Bacite pogled na njenu stranicu @srecnica i otkrijte šta se sve tu nalazi.

Surdolog je stručno lice (defektolog) koji se bavi rehabilitacijom i habilitacijom sluha i govora, kod osoba oštećenog sluha. Uglavnom su to deca od najranijeg uzrasta ali mogu biti i odrasli koji su u nekom trenutku svog života izgubili sluh. Surdolog najčešće radi u školi za decu oštećenog sluha ili u nekoj drugoj specijalnoj školi, na klinici za dijagnostiku i rehabilitaciju sluha i govora, u razvojnom savetovalištu, u bolnici na merenju sluha ili u nekoj audiološkoj kući za procenu sluha i nabavku slušnih pomagala.

Kada se javiti surdologu?

Surdologu je neophodno javiti se ukoliko primetite da:

 • dete ne reaguje na jake zvuke,
 • ne odaziva se na ime,
 • ne glasa se tj ne brblja
 • ukoliko dete ne udvaja slogove kao što bebe rade (inace i gluve bebe guču ali kasnije ne ponavljaju slogove, nema faze bablinga, jer ne čuju),
 • u periodu od 12 meseci nema još ni jednu izgovorenu reč sa značenjem.
 • Ili ako je dete starije, govori pomalo ali je taj rečnik oskudan, glasovi su nepravilni, često na pitanje odgovara sa Šta?, Molim?, pojačava televizor kada gleda crtaće ili prilazi jako blizu TV-u,
 • često ima upale ušiju, potrebno je odvesti ga na proveru sluha.

Poslednjih godina, u porodilištima se posle 24h od rodjenja, bebama proverava sluh.

Ova rana provera sluha se pokazala kao veoma dobra preventiva , jer u velikom procentu rano otkriva oštećenje sluha kod beba. Medjutim zbog česte pojave ostataka plodove vode u slušnom kanalu, rezultati ne budu baš pouzdani pa se savetuje kontrola sluha posle dve nedelje od rodjenja. Takva je praksa kod nas u Subotici. Kada dodjete na tu kontrolu posle dve nedelje, malim dzepnim audiometrom bebi izmere sluh i provere kakvo je stanje. Procedura je krajnje bezbolna za bebu. Mala slusalica (olivica) se prislanja bebi na uho, pušta se zvučni signal na različitim frekvencijama i aparat (audiometar) meri odgovor uha i to beleži za svaku frekvenciju posebno. Sve ukupno traje oko 10 ak minuta. Ukoliko se sumnja da postoji oštećenje sluha, šalje se na dalja ispitivanja.

Šta ukoliko dete ima oštećenje sluha?

Veoma je teško saznati da sa tvojim detetom nešto nije u redu. Ukoliko Vaša beba ne prođe na testu skrininga sluha, upućuje se na dalje ispitivanje sluha. Bitno je ukolniti svaku sumnju na oštećenje sluha  ili potvrditi njegovo postojanje što ranije. Ali je jako važno da se to što pre prihvati i detetu se pruži adekvatna stručna pomoć u vidu odlaska kod defektologa-surdologa, određivanja stepena oštećenja sluha i na osnovu toga odabira adekvatne amplifikacije (slušnog aparata ili kohlearnog implanta). Veoma teška oštećenja sluha (preko 100 db) zahtevaju hiruršku proceduru i ugradnju kohlearnog implanta. Ranom detekcijom ( otkrivanjem) i dijagnostikom slušnog oštećenja, kao i sprovođenjem adekvatnog tretmana, brže se razvija govor, dete se brže socijalizuje i osposobljava za svakodnevni život uprkos oštećenju sluha.

Koja je razlika izmedju surdologa i logopeda?

Ovo pitanje se veoma često postavlja. U principu su to dva veoma slična zanimanja. Surdolog je stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, defektološkom dijagnostikom i re/habilitacijom dece oštećenog sluha. Njegov osnovni zadatak je razvoj komunikacije, slušanja i govora kod gluve i nagluve dece kako bi se osposobila za samostalan život i rad. Za ostvarenje ovog cilja u radu koristi različite metode i tehnička pomagala. Iako deca sa kohlearnim implantom ,na prirodniji način usvajaju govor oni i dalje zahtevaju primenu nekih specifičnih postupakа i korišćenje metoda auditornog treninga.

Razlika je u tome što surdolog radi na razvoju i rehabilitaciji govora kod dece i osoba ostecenog sluha a logoped na razvoju govora kod dece i odraslih tipične populacije.

Surdolog je za razliku od logopeda obučen da koristi i podešava savremena slušna pomagala i kohlearni implant, te da u skladu sa time prati i uočava promene u auditivnom funkcionisanju deteta.  Na taj način  omogućava detetu oštećenog sluha optimalne uslove za razvoj slušanja, govora i jezika.

Najvažnije je otkriti oštećenje sluha na vreme.

U nastavku Vam dajem jednu mini listu za praćenje i proveru reakcija na zvuk i razvoj govora kod dece:

Od rođenja do 4. meseca:

 • Meškolji i/ili se budi na glasan zvuk?
 • Trgne se na glasan zvuk?
 • Umiri se kad čuje poznat joj glas? (mama, tata…)
 • Reaguje na vaš glas (smeje se ili guguče)? 

Od 4. do 9. meseca:

 • Usmerava pogled u pravcu izvora poznatog zvuka/glasa?
 • Smeje se kada joj se obraćate?
 • Primećuje zveckanje zvečke i/ili druge igračke koje proizvode zvuk?
 • Plače različito za različite potrebe?
 • Počinje da brblja?
 • Deluje kao da razume jednostavne reči/pokrete rukom kao što su “pa-pa” i mahanje? 

Od 9. do 15. meseca:

 • Brblja i koristi mnogo različitih zvukova?
 • Reaguje na njeno/njegovo ime?
 • Reaguje na promenu intonacije u vašem glasu?
 • Kaže „ma-ma“ ili „ta-ta“?
 • Razume jednostavne zahteve?
 • Ponavlja neke od zvukova koje vi pravite?
 • Koristi njen/njegov glas da bi privukla pažnju? 

Od 15. do 24. meseca:

 • Pokazuje prstom poznate predmete kada ih imenujemo?
 • Sluša priče, pesme i rime?
 • Izvršava jednostavne komande?
 • Koristi nekoliko različitih reči?
 • Pokazuje na određene delove tela koje imenujemo?
 • Imenuje jednostavne predmete?
 • Sastavlja izraze od dve i/ili više reči?

Trebalo bi da Vaše dete ispunjava većinu navedenih ponašanja u godištu koje je za to pomenuto, ako smatrate da to nije slučaj najbolje je da što pre uradite proveru sluha.

Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *